Karavan Market, site kullanıcılarının www.karavanmarket.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler: ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresinden oluşmaktadır.

Karavan Market, kullanıcılarının kişisel bilgilerini müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak maksadıyla kullanabilecektir.

Karavan Market, kullanıcılarının kişisel bilgilerini özel ve gizli tutmayı, üçüncü bir kişinin öğrenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir.

Karavan Market'nın gerekli güvenlik önlemlerini almasına rağmen, www.karavanmarket.com.tr sitesine ve sisteme yapılan hacking vb saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi, üçüncü kişilerin eline geçmesi durumlarında, Karavan Market'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Karavan Market, site kullanıcılarının bilgilerini, Cookie kullanarak elde edebilir. Ancak kullanıcılar dilediklerinde Cookie dosyasını engelleyebilecek şekilde tarayıcılarında gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Karavan Market, burada yayınlanan Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.karavanmarket.com.tr isimli sitesinde yayınlamak şartıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Karavan Market'nın değişiklik yaptığı yeni Gizlilik Politikası hükümleri, www.karavanmarket.com.tr isimli sitesinde yayına verildiği tarihte yürürlülüğe girer.